Regnskab & revision

Regnskab, revision og udarbejdelse af årsrapport i Køge og på resten af Sjælland. SR Revision A/S assisterer med udarbejdelse af både en årsrapport efter årsregnskabs loven, et skatteregnskab og et internt regnskab, hvor firmaets økonomiske udvikling kan følges. 

Vi udarbejder årsrapporter

SR Revision A/S assisterer med udarbejdelse af både en årsrapport efter årsregnskabsloven, et skatteregnskab og et internt regnskab, hvor firmaets økonomiske udvikling kan følges løbende. Takket være vor meget bredt sammensatte kundekreds har vi stor erfaring med udarbejdelse af regnskaber  af enhver art.

Vi udfører den lovpligtige revision
SR Revision A/S foretager den lovpligtige revision for kunderne, både i form af ”den danske revision” (udvidet gennemgang) og revision efter internationale standarder (ISA revision).

Derudover tilbydes en værdiskabende revision, hvor virksomheden evalueres af os i samarbejde med ledelsen med henblik på at opnå bedst mulig udnyttelse af ressourcerne til gavn for både virksomhed og medarbejdere.

Vi assisterer dig med at vælge den påtegning som giver størst mulig værdi for netop din virksomhed.

Det gør vi...

Hvorfor vælge os?

Proaktiv rådgivning er et af nøgleordene hos SR Revision. I kraft af at vi er en mindre virksomhed, er det en naturlig del af vores arbejde at involvere os dybt i alle vore kunders behov. Vi engagerer os 100% i de enkelte ”cases” og med ballast i hver af de ansattes faglige dygtighed har vi en god evne til at finde de uopdagede muligheder, der findes i alle virksomheder. 

Udover de sædvanlige revisorydelser, som budgettering, revision og regnskabsmæssig assistance, er ledelsesrådgivning samt muligheden for fuld løsning af bogholderi blandt et af vores specialer hos SR Revision. Yderligere er skatterådgivning blevet et specialeområde efter Per Riis’ fuldførelse af Master i Skat foråret 2012.

Prøv SR-Online gratis i 30 dage!

Nem, enkel og overskuelig bogføring. SR-Online er et netbaseret bogføringsprogram der gør den daglige bogføring nem, enkel og overskuelig.