Økonomistyring

Økonomistyring i Køge og på resten af Sjælland. SR Revision A/S har stor ekspertise med hensyn til at udarbejde IT-løsninger til styring af økonomien i virksomheder af enhver art. 

Vi har stor ekspertise i økonomistyring

Bogføring og administration
SR Revision A/S påtager sig økonomifunktionen i mange virksomheder som f.eks. bogføring, fakturering, lønregnskab, debitorstyring og øvrige administrative opgaver. SR Revision A/S aftaler omfanget af arbejdets omfang i samarbejde med kunden, således at virksomheden opnår det fornødne økonomiske overblik i forhold til styring af virksomheden.

Budgetlægning
SR Revision A/S tilbyder assistance med udarbejdelse af udviklende budgetter og en løbende opfølgning på, om der er overensstemmelse mellem budget og realiserede tal. Vi har gode erfaringer omkring resultatoptimering ved løbende afrapportering til ledelse omkring opfølgning på budgetter.

Ligeledes har vi i mange virksomheder, i samråd med virksomhedens ledelse, løbende kontakt og samarbejde med virksomhedens pengeinstitut.

Det gør vi...

Hvorfor vælge os?

Proaktiv rådgivning er et af nøgleordene hos SR Revision. I kraft af at vi er en mindre virksomhed, er det en naturlig del af vores arbejde at involvere os dybt i alle vore kunders behov. Vi engagerer os 100% i de enkelte ”cases” og med ballast i hver af de ansattes faglige dygtighed har vi en god evne til at finde de uopdagede muligheder, der findes i alle virksomheder. 

Udover de sædvanlige revisorydelser, som budgettering, revision og regnskabsmæssig assistance, er ledelsesrådgivning samt muligheden for fuld løsning af bogholderi blandt et af vores specialer hos SR Revision. Yderligere er skatterådgivning blevet et specialeområde efter Per Riis’ fuldførelse af Master i Skat foråret 2012.

Prøv SR-Online gratis i 30 dage!

Nem, enkel og overskuelig bogføring. SR-Online er et netbaseret bogføringsprogram der gør den daglige bogføring nem, enkel og overskuelig.