Revisor Per Riis

Per RiisRevisor, Per Riis

Registreret Revisor FSR
Master i Skat

Telefon: 56 56 06 00
Mobil: 22252553
E-mail: pr@srrevision.dk

 

Revisor Per Riis er indehaver af SR Revision A/S og har været i virksomheden i mere end 20 år. Han blev partner i 1991 og valgte i 2009 posten som eneejer.

Med sin Master i skat har Per speciale i skatterådgivning, herunder spaltning og fusioner, samt andre selskabsretlige omstruktureringer.  Ligeledes er ledelsesrådgivning også blandt hans forcer.

Flertallet af SR Revisions kunder bruger Per som sparingspartner og tager ham løbende med på råd. Pers grundlæggende tilgang til kunders mulighed for at maksimere deres indtjening er, at man skal have styr på sin økonomi og kende konsekvensen af de økonomiske tiltag, der foretages. Hans mangeårige erfaring har givet ham en evne til at spotte vækstpotentialet i de fleste virksomheder sideløbende med besparelserne. Per finder potentialet i alle virksomheder og det falder ham naturligt at udfordre dem i forhold til målsætningen.

Per har stor erfaring med køb, salg og værdiansættelse af virksomheder.

 Revisor Per Riis Linkedin