Ledelsesrådgivning v/ Revisor Per Riis

Ledelsesrådgivning v/ Revisor Per Riis

Ledelsesrådgivning v/ Revisor Per Riis

SR Revision A/S bistår med rådgivning om udarbejdelse af forretningsplaner, organisationsforhold, finansieringsforhold og udvikling af virksomheden herunder opkøb af virksomheder.

Et stort antal kunder har igennem mange år anvendt os som sparringpartner i forhold til den daglige drift og langsigtede strategiplanlægning omkring udvikling af virksomheden. Vi leverer også grundig vejledning ved etablering af virksomhed i udlandet.

Revisor Per Riis Linkedin