Budget- og økonomistyring

Køge-Revisor

Budgetlægning

SR Revision A/S tilbyder assistance med udarbejdelse af udviklende budgetter og en løbende opfølgning på, om der er overensstemmelse mellem budget og realiserede tal.

Vi har gode erfaringer omkring resultatoptimering ved løbende afrapportering til ledelse omkring opfølgning på budgetter. Ligeledes har vi i mange virksomheder i samråd med virksomhedens ledelse løbende kontakt og samarbejde med virksomhedens pengeinstitut.

Økonomistyring

SR Revision A/S har stor ekspertise med hensyn til at udarbejde IT-løsninger til styring af økonomien i virksomheder af enhver art.