Rådgivning

Per Riis Rådgivning

Rådgivning

SR Revision A/S stiller sin ekspertise og erfaring til rådighed for firmaer af enhver art og størrelse indenfor revision, regnskab, rådgivning, bogføring og administration.

Vi arbejder målrettet på at være på forkant med udviklingen indenfor kerneområderne. Medarbejderne efteruddannes løbende, således at kunderne altid tilbydes en fremsynet og velovervejet løsning. Det er SR Revision A/S’ målsætning at optræde som kompetent sparringspartner for vores kunder.