Posts made in marts, 2017

Selvstændigt erhvervsdrivende og fradrag for parkeringsudgifter

Posted by on mar 17, 2017 in Nyheder | 0 comments

  Selvstændigt erhvervsdrivende og fradrag for parkeringsudgifter Faglig nyhedDet skal igen være muligt for medarbejdere at få refunderet parkeringsudgifter skattefrit – også selvom der udbetales befordringsgodtgørelse. Dette gælder nu også selvstændigt erhvervsdrivende, da udgifterne til parkering udgår af beregningsgrundlaget for skatterådets satser fra 2017. FSR – danske revisorer rettede tidligere på året henvendelse til SKAT på baggrund af ændringen af Den juridiske vejledning vedrørende arbejdsgiverbetalt parkering. Ændringen medførte, at arbejdsgivere ikke længere kunne refundere...

Read More

Anvend dit personlige nøglekort i virksomheden

Posted by on mar 17, 2017 in Nyheder | 0 comments

Det kan være upraktisk at skulle have både NemID nøglekort til privatbrug og et NemID medarbejdersignatur til erhvervsbrug. Dette har Erhvervsstyrelsen nu ændret på. Det er ikke længere nødvendigt at bruge en medarbejdersignatur i virksomheder, hvor det er ejerlederen, der har tegningsretten. Det betyder, at mange ejerledere nu kan anvende deres personlige nøglekort til de offentlige selvbetjeningsløsninger på Virk.dk. Det skal dog understreges, at medarbejdersignaturen stadig fungerer og fortsat er nødvendig, hvis du ikke indberetter selv, men har medarbejdere, der skal foretage...

Read More